Vad är en VPN-tunnel?

När du ansluter till Internet med en VPN-tunnel skapar VPN en anslutning mellan dig och internet som omger dina internetdata som en tunnel, vilket krypterar datapaketen som enheten skickar.

Bästa VPN-tjänsterna för 2022 (granska och testade)

Även tekniskt skapas av en VPNS.se, tunneln på egen hand kan inte betraktas som privat om det inte åtföljs med kryptering stark nog att förhindra regeringar eller Internetleverantörer från att fånga upp och läsa din Internet-aktivitet.

Krypteringsnivån som VPN-tunneln har beror på vilken typ av tunnelprotokoll som används för att kapsla in och kryptera data som går till och från enheten och internet.