Vad är en zonindelad säng?

En zonindelad säng är en säng med flera olika zoner i sig, där varje zon är mjukare eller fastare. Dessa finns i många olika kombinationer, där 3 och 5 zons sängar är helt klart vanligast på marknaden. Oftast har du mjukare höftzoner och axelzoner på en zonindelad säng.

Källa: Sängar.com