Lustgas

Dikväveoxid inaktiverar vitamin B12. Genom att göra det hämmar det metioninsyntetas och har en omedelbar effekt på DNA-syntes och neuronfunktion (Sanders et al. 2008). Verkningsmekanismen kan leda till megaloblastisk anemi under mycket lång anestesi eller hos patienter med låga kobalaminnivåer. Myelin-stödda nervfibrer i ryggmärgs dorsala strand är också mottagliga för vitamin B12-brist (Sanders et al. 2008, Vesslan 2013). Symptom på dorsolateral skleros inkluderar stickningar och domningar, gångsäkerhet, ataktisk paraparesis och förlust av benvibrationer och hållning.

Se på detta: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.

Endast ett fåtal fall av vitamin B12-brist med hematologiska och neurologiska symtom på grund av hög och långvarig kväveoxidanvändning har beskrivits (Ng och Frith 2002, Alt et al. 2011, Lin et al. 2011), men det finns sannolikt fler odiagnostiserade fall där användningen är vanlig. Milda neurologiska symtom korrigeras vanligtvis genom vitamin B12-behandling (Ng och Frith 2002). Om patienten redan har utvecklat sensoriska brister, såsom de som ses i Romberg-eller Babinski-testen, är prognosen för vitamin B12-behandling redan sämre (Lin et al. 2011). Mätning av B12 ensam kanske inte är tillräcklig för att bestämma symptomen som orsakas av skrattgas, eftersom resultatet kan vara normalt trots symtomen. Till exempel har homocystein-och metylmalonsyramätningar rekommenderats som ytterligare studier på skolparty. Förhöjda nivåer indikerar akut kväveoxid B12-brist (ALAT et al. 2011, Lin et al. 2011).